Spodbujanje trajnostnega razvoja v naši industriji

V podjetju Bell d.o.o. verjamemo v trajnostno družbo, v kateri so podjetja gonilna sila sprememb. Kot del Axel Johnson International in poslovne skupine Power Transmission Solutions je naša ambicija spodbujati trajnostni razvoj v naši industriji in v ta namen nenehno razvijamo način, kako vplivati na naše poslovanje, kako se obnašati in kako sprejemati odločitve.

Trajnost integriramo na vsa področja naše poslovne dejavnosti, kot na primer: trajnostna dobavna veriga, trajnostno delovanje in trajnostna ponudba za stranke.

 

Na vsakem koraku se osredotočamo na tri strateške trajnostne teme: ljudje, podnebje in krožnost. Za vsako temo so opredeljeni dolgoročni cilji in aktivnosti, ki so potrebne za njihovo doseganje. Da bi zagotovili, da gremo v pravo smer, svojo uspešnost redno merimo na podlagi niza KPI-jev za trajnost.

Trajnostna dobavna veriga

Trajnostna dobavna veriga

Trajnostno delovanje

Trajnostno delovanje

Trajnostna ponudba za stranke

Trajnostna ponudba za stranke

Uresničitev trajnosti

Podjetje Bell d.o.o. je del Axel Johnson International, kjer je trajnost temeljni del in predpogoj poslovnega modela skupine. Naši izdelki vsak dan poganjajo, varujejo in napajajo na tisoče aplikacij, ki so bistvene za delovanje družbe. Pri Axel Johnson International se zavedamo, da mora biti družba bolj trajnostna, in s tem, ko svojim strankam pomagamo pri iskanju optimalnih tehničnih rešitev, prispevamo k bolj trajnostnemu razvoju. S strankami v središču pozornosti bo trajnostno delo skupine okrepilo naše obstoječe poslovanje in spodbudilo trajnostno preobrazbo v naši panogi. Več o tem, kako skupina deluje v smeri bolj trajnostne industrije, preberite na spletni strani Axel Johnson International (https://www.axinter.com/what-we-do/business-development/focus-on-sustainability/).